Yleinen

Vårmöte – Kevätkokous

11.4.2023, Bo Arena / Manhattan Sport Center / ÅLK


Åbo Lawn-Tennis Klubbs stadgeenliga vårmöte hålls måndagen den 24.4.2023 kl. 18.00 på Bo Arena

Stadgeenliga vårmötesärenden

Åbo Lawn-Tennis Klubin sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 24.4.2023 klo 18.00 Bo Arenalla.

Sääntömääräiset kevätkokousasiat


Ilmoittaudu kokoukseen / anmäl dej till mötet: alk@alktennis.net