Johtokunta 2023


Niklas Törn, ordf. – puh. joht.
Camilla Engman, varapuheenjohtaja
Olli Mankonen, skattmästare – rahastonhoitaja
Ville-Veikko Hynninen 
Jarmo Korhonen
Laura Marin
Maarit Nylander

Siina Saksi

Rea Nieminen, suppleant– varajäsen
Tarja Westerén, suppleant – varajäsen