Johtokunta 2020


Niklas Törn, ordf. – puh. joht.
Olli Mankonen, skattmästare – rahastonhoitaja

Camilla Engman
Maarit Nylander
Paul Savolainen
Ari Valavaara
Nina Wester

Tomas Stenlund
Rea Nieminen, suppleant– varajäsen
Laura Marin, suppleant – varajäsen