Johtokunta 2020


Tomas Stenlund, ordf. – puh. joht.
Niklas Törn, viceordf. – varapj.
Olli Mankonen, skattmästare – rahastonhoitaja

Camilla Engman
Maarit Nylander
Paul Savolainen
Ari Valavaara
Nina Wester

Rea Nieminen, suppleant– varajäsen
Laura Marin, suppleant – varajäsen