Johtokunta 2022


Niklas Törn, ordf. – puh. joht.
Olli Mankonen, skattmästare – rahastonhoitaja

Camilla Engman
Ville-Veikko Hynninen 
Jarmo Korhonen
Maarit Nylander

Siina Saksi
Nina Wester

Rea Nieminen, suppleant– varajäsen
Laura Marin, suppleant – varajäsen